Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Van goede naam!

Interview met meester vrijmetselaar Richard.

Mijn moederloge is Loge La Vertu 007 in Leiden waar ik in februari 2019 als Vrijmetselaar
ben ingewijd en waar mijn reis is begonnen en verder gaat.
En het ìs een reis, een reis die je ook brengt naar waarden en normen. De vraag is dan ook
niet een gemakkelijke: Wanneer kun je een Vrijmetselaar beschouwen als “ een man van
goede naam”? Wat is dat eigenlijk? En welke waarden en normen horen daar dan bij? En heb
je die dan gevonden bij de Vrijmetselarij? Kortom, meer vragen dan antwoorden. Ik kan dan
ook alleen maar beschrijven wat dit voor mijzelf betekent.
De Vrijmetselarij biedt mij geen standaardset waarden en normen. Als die er wel zou zijn,
zouden die waarden en normen min of meer opgelegd zijn. Nee, het Vrijmetselaar zijn en
onze werkwijze biedt mij juist nieuwe inzichten in mijzelf en helpt mij binnen de broedershap
om mijn eigen waarden en normen te toetsen, deze bij te stellen, mezelf te openen voor de
waarden en normen van je medemens.
En als ik dit proces ook buiten de broederschap toepas, dus in het normale leven, dan kom ik
er steeds meer achter dat er binnen mijn waarden en normen altijd een sluimerende vijand
is. Die vijand is voor mij het vooroordeel, beter is misschien nog “de vooringenomen mening”.
Ik denk dat heel veel lezers dit herkennen, niets menselijks is ons vreemd.
De werkwijze van de Vrijmetselarij, het in gezamenlijkheid arbeiden en werken aan ons
individuele zelf, zorgen er voor dat ik steeds een stukje verder kom en bedreven raak in mijn
eigen zoektocht, mijn eigen reis. In een wereld die verdeelder is dan ooit, is het de kunst om
vooringenomenheid bij jezelf te lijf te gaan, het durven te kijken door de bril van anderen.
Daarmee leidt de weg naar binnen.
De Vrijmetselarij helpt mij om die weg naar binnen te gaan en je eigen waarden normen niet
als star en vastgeroest te zien maar als een steeds verfijnder geheel.
En als dat lukt dan gaan die waarden en normen ervoor zorgen dat je “beter mens” wordt, en
dat is waar het allemaal om gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *