Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Loge La Vertu

La Vertu is opgericht in 1757. Vanaf de oprichting waren zeer verschillende mensen lid.

Dat is tot op de dag van vandaag zo. Het logegebouw is in de Tweede Wereldoorlog van binnen vrijwel geheel verwoest door de bezetter.

De loge heeft zich tot diep in de twintigste eeuw ingezet voor het algemeen nut, bijvoorbeeld met een bank die minikredieten verstrekte.

Loge La Vertu is gelegen aan de Steenschuur 6, 2311 ET Leiden al waar de Meesters, Gezellen en Leerlingen wekelijks ( behalve tijdens het zomer reces) bij elkaar komen.