Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Interview met: de voorzittend meester Danny Douwes

Een inkijkje in het leven van een lid van Loge La Vertu.
In dit artikel spreken we uitgebreid met de huidige voorzittend meester Danny Douwes, die wij formeel aanspreken met ‘Achtbare meester’.


Hoe ben je in aanraking gekomen met de vrijmetselarij en wat heeft er voor gezorgd dat je je hebt laten inwijden?

Dat is een leuke vraag. Ik weet nog dat ik op een zomers netwerkbijeenkomst in Leiden 2012 door twee van mijn broeders werd gepolst of ik interesse zou hebben in de VM. We kenden elkaar al een lange tijd en ze vonden dat de VM erg goed bij mij zou passen en het daarom goed zou zijn om aan te haken bij de vereniging waar zij zelf met veel plezier lid van waren.

Of het nu door de gezellige broeders kwam of door de ruime hoeveelheid gerstenat weet ik niet meer zeker, maar de vraagstelling viel op dat moment goed en ik antwoordde vrijwel kort erop: “Ja prima, dat is goed”. De aansluitende en zenuwslopende wachtperiode van bijna een jaar maakt mij wel enigszins ongeduldig, echter de bijzondere gesprekken met de voorstellend meesters, de voorzittend meester en de kritische Commissie van Onderzoek kan ik me nog bijna woordelijk herinneren. Zo ook de gevoelens die het bij mij heeft achtergelaten.
Uiteindelijk ben ik in 2013 ingewijd bij de statige Loge La Vertu in Leiden. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog steeds géén spijt van.

Kies een woord, zin of stukje uit een rituaal wat voor jou veel betekent en omschrijf die betekenis.

Het is een beetje lastig om iets uit de ritualen te behandelen als de lezer deze niet kent, hetgeen m.i. ook nu niet gepast is om te doen. Laat ik de vraag dan anders insteken; welk symbool spreekt mij bijzonder aan. In dat geval is het ‘de Passer’.
De Passer meet namelijk wat zich beweegt rond het/je centrum, waarmee je de grens van je mogelijkheden leert kennen. Daarbij beweegt het buitenste been van de passer en is het centrum onbeweeglijk. Zo maak je jouw eigen ‘ruimte’ zo groot of zo klein als je zelf maar wenst.
Zoals Dante aangeeft: “Hij, die met zijn Passer de grenzen van de wereld aangeeft, regelt alles daarbinnen wat zichtbaar is en verborgen”.

Op psychisch niveau duidt dat op maat en beheersing. En op mentaal niveau kan het de analytische vermogens weergeven. Maar het gaat denk ik vooral om inzicht in de mogelijkheden, maar ook de begrenzing van de menselijke vermogens te krijgen en vandaar uit het gevoel voor het relatieve.
Centrum en omtrek staan daarbij voor het absolute én het relatieve. Nou, dat is toch mooi hé.


Wat doet een comparitie met jou?

Een comparitie is een juridische term waarmee wordt beoogd meer inlichtingen over een onderwerp te verkrijgen. In de Loge ziet het op het voordragen van een persoonlijk verhaal of een onderwerp (een bouwstuk) waarin de spreker is geïnteresseerd en daar met de groep over wil spiegelen.
Als zo’n bouwstuk wordt opgeleverd met een persoonlijk verhaal, dan stelt de spreker zich op dat moment zeer kwetsbaar op en kom je in korte tijd veel over hem te weten.
Bij andere onderwerpen die bijvoorbeeld gaan over filosofie, wetenschap, kunst, symboliek e.d. waarbij een link gelegd wordt met de Vrijmetselarij, wordt stelselmatig informatie gegeven waar je weinig of geen weet van hebt. En dat is verrijkend.
Via de methode van comparitie van door- en uitvragen, krijg je groepsdynamiek, leer je vooral niet te discussiëren en steek je altijd wel iets op wat de geest voedt, zodat je weer verder kan met je persoonlijke zoektocht.
De methode van compareren is mij erg waardevol gebleken.


Wat heeft de vrijmetselarij jou gebracht in persoonlijk opzicht?

Dat kan ik voor mijn gevoel slechts op de volgende manier omschrijven: De VM biedt mij een omgeving waar ik in vrijheid diepgaand ieder onderwerp kan uitdiepen. Daarnaast krijg ik veel meer inzicht in mijzelf, als ook in relatie tot al het andere om mij heen.
Het ontwikkelt onbewust meer rust en balans doordat ik inzicht krijg in allerlei mens gerelateerde zaken, waardoor ik mij met meer gerelativeerd en gepast gedrag kan aanpassen.
Nu ben ik dagelijks bewust bezig met het schaven aan positieve karaktereigenschappen die ik noodzakelijk vind om zo wijs mogelijk te leven. Ik heb mij daarbij voorgenomen kwaliteiten als moed, rechtvaardigheid, matigheid en zelfbeheersing naar beste kunnen te ontwikkelen.


Welke vraag is je niet gesteld en zou je graag willen stellen of beantwoorden?

Dat zijn er voor mij 2 en wel de volgende:
1. Is een jarenlang lidmaatschap van de VM een garantie om het ideaalbeeld van beter mens te bereiken of een ideaal persoon te worden?
2. En hoe flinterdun is de scheidslijn tussen het belijden van het woord, in het circus van goede voornemens, en het praktiseren daarvan in de maatschappij?


Dag van de vrijmetselarij

Posted by Loge Voorlichter on  7 september 2022
0
Category: Geen categorie, Nieuws
Op zaterdag 10 en zondag 11 september aanstaande opent Loge La Vertu ’07 de deuren voor alle belangstellenden. Wat kunt u verwachten? Ons monumentale pand is open gesteld, alwaar onze prachtig ingerichte werkplaats te bezichtigen is. HIer wordt uitleg gegeven over de orde van vrijmetselaren, de methode & doel van het inwijdingsgenootschap. Verder zullen wat historische feiten worden verteld over het monumentale gebouw. Ook zal er een klein ritueel worden opgevoerd. In het gebouw is
zonsondergang katwijk

Interview met meester vrijmetselaar Gijs

Posted by Loge Voorlichter on  7 juni 2022
0
Category: Nieuws
Hoe ben je in aanraking gekomen met de vrijmetselarij en wat heeft er voor gezorgd dat je je hebtlaten inwijden? Tijdens mijn stage bij motorenfabriek Werkspoor Amsterdam, in 1968, in het oude Kattenburg, had iktijdelijk een woonadres in de binnenstad, waar ik veel gezellige mensen ontmoette, voornamelijk inde vele buurtcafétjes. Ik had in het tijdschrift Elsevier een artikel over vrijmetselarij gelezen, dat m’naandacht had getrokken. In het Logegebouw op Vondelstraat 39 in Amsterdam, zou eenvoorlichtingsavond
vrij man van goede naam

Van goede naam!

Posted by Loge Voorlichter on  7 juni 2022
0
Category: Nieuws
Interview met meester vrijmetselaar Richard. Mijn moederloge is Loge La Vertu 007 in Leiden waar ik in februari 2019 als Vrijmetselaarben ingewijd en waar mijn reis is begonnen en verder gaat.En het ìs een reis, een reis die je ook brengt naar waarden en normen. De vraag is dan ookniet een gemakkelijke: Wanneer kun je een Vrijmetselaar beschouwen als “ een man vangoede naam”? Wat is dat eigenlijk? En welke waarden en normen horen daar
Grand Loge Tokio

Leiden, Japan en de vrijmetselarij

Posted by Loge Voorlichter on  13 februari 2022
0
Category: Nieuws
Aanleiding voor dit verhaal is een wandeling met broeder Louis en ondergetekende. Maandelijks maken we een wandeling met elkaar en vertelt vooral Louis over zijn lange logeleven, waarin ik nog maar een paar jaar kom kijken. Hij vertelt het bijzondere verhaal over twee Japanse broeders die ruim 150 jaar geleden lid zijn geweest van La Vertu. Vol trots vertelt hij over zijn bezoek aan de Grand Lodge in Tokio. Samen met zijn vrouw en 2

Interview met Patrick, meester vrijmetselaar

Posted by Loge Voorlichter on  13 februari 2022
0
Category: Nieuws
Hoe ben je met de vrijmetselarij in aanraking gekomen? In maart 2000 had ik een informatieavond bijgewoond van La Vertu. De ontvangst was erg vriendelijk. Ik voelde me meteen op mijn gemak. De spreker was heel duidelijk en reageerde op dezelfde manier op de vragen van de geïnteresseerden. Ik had veel informatie gelezen over de vrijmetselarij in Frankrijk. Het wekte mijn                  interesse, maar gezien mijn leven in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *