Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Interview met Jan, vrijmetselaar

Hoe ben je in aanraking gekomen met de vrijmetselarij en wat heeft er voor gezorgd dat je je hebt
laten inwijden?


Ik ben in aanraking gekomen met de Vrijmetselarij rond 1983. Ik had nog nooit gehoord van
vrijmetselarij en kende er nog niemand. Mijn toenmalige vriendin kende een aantal vrijmetselaren en
was zelf lid van een vrouwelijke orde, vergelijkbaar met de vrijmetselarij. Doordat ik tijdens mijn
studie in Delft ook altijd belangstelling heb gehad voor persoonlijke vorming binnen verschillende
studenten verenigingen, was mijn belangstelling snel gewekt. Zij bracht mij in contact met een aantal
zeer bijzondere broeders. Ik werd geraakt tijdens persoonlijke verhalen van verschillende
vrijmetselaren, jong en oud. Ik woonde toen nog in Delft en heb mij als 26 jarige aangemeld bij loge
Silentium. Tijdens de procedure voor aanneming veranderde ik van baan en woonplaats. In
Eindhoven heb ik de procedure voortgezet bij loge het Derde Licht. Daar ben ik in 1985 ingewijd. In
datzelfde jaar overleed echter mijn vrouw door een agressieve borsttumor. Mijn zoon was op dat
moment 1,5 jaar oud. Mijn leven bestond uit mijn kind, mijn werk en de loge. Mijn loge was een plek
waar ik iedere week kwam, broeders sprak en ook mijn emoties kon delen, vreugde en verdriet. Nu
ruim 37 jaar later ben ik nog steeds vrijmetselaar en is het een onderdeel van mijn leven. Ik heb er
heel veel meegemaakt!


Kies een woord, zin of stukje uit een rituaal wat voor jou veel betekent en omschrijf die betekenis.


Naast de broederschap vormen de ritualen de belangrijkste reden om al die jaren lid te zijn gebleven.
Ritualen vervelen nooit, ook al ken je de teksten en handelingen al ruim 35 jaar. Het is een spiegel
van wat je dagelijks meemaakt in je leven. Door je goed in te leven in de ritualen leer je moeilijke en
mooie dingen in je leven een plek te geven. In het leerling-rituaal bijvoorbeeld wordt het leven
weergegeven als een reis met hindernissen, maar ook met mensen die jou kunnen ondersteunen
en helpen verder te komen. Het is een prachtig en ontroerend eerste stukje van dat rituaal. Daarna
volgt nog heel veel meer. Je moet het zelf ontdekken en verwerken. In het meesterrituaal ontdek je
ook wat het is om helemaal opnieuw in je leven te moeten beginnen, maar wel met de steun van
jouw meester. Zo mooi!


Wat doet een comparitie met jou?


In de comparitie ben je in een open gesprek met je broeders over alles wat jou in het leven bezig kan
houden. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft of krijgt. Het gaat er om dat je door goed te luisteren
en jezelf open te stellen, meer grip kan krijgen op je eigen leven. Door vragen te stellen aan je
broeder kan je ook hem helpen zelf zijn weg in het leven te vinden. Voor mij is de comparitie, naast
de beleving van de ritualen en de broederschap een belangrijke pijler voor mijn vrijmetselaar zijn.
Wat heeft de vrijmetselarij jou gebracht in persoonlijk opzicht?
Heel veel! Het heeft mij enorm geholpen om zowel de vreugdevolle als de moeilijke momenten in
mijn leven een plaats te geven. Ik heb er heel bijzondere mensen leren kennen, die ik anders niet was
tegengekomen. Het heeft zin gegeven aan mijn leven. Wat kan ik meer zeggen?
Op welke manier heeft dat relatie met jouw maatschappelijk functioneren?
In de loge leer je dat je de maatschappij kan zien als een tempelgebouw, bestaande uit heel veel
verschillende stenen. Als deze stenen goed bewerkt worden (symbolisch: tot een kubus gevormd)
kunnen ze worden ingepast in het grotere geheel: de tempel. Dat bewerken van de ruwe steen tot
een kubieke steen betekent vooral dat je bij ieder mens kijkt wat zijn kwaliteiten zijn en hoe deze mens een waardevol deel van de maatschappij kan vormen. Alleen dan kan hij goed functioneren in
de maatschappij. In ieder mens zitten kwaliteiten die dit mogelijk maken, de kunst is om deze te
ontdekken. De loge kan hierbij van grote waarde zijn.


Welke vraag is niet gesteld en zou je graag nog willen beantwoorden?


De vraag of het al die jaren alleen maar mooi was wat je meemaakte binnen de loge La Vertu. Het
antwoord is: nee. Er zijn momenten geweest dat ik mij sterk afvroeg of ik de loge niet beter kon
verlaten. Toch ben ik gebleven en ik heb ontdekt dat de positieve krachten in mijn loge La Vertu
steeds gewonnen hebben van het negatieve.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *