Steenschuur 6, 2311 ET Leiden

Geschiedenis van Loge La Vertu

Degeen die als de drijvende kracht bij de oprichting in 1757 van La Vertu, als onderdeel van de ten vorigen opgerichte Nederlandse Grootloge, kan worden aangemerkt en dan ook door zijn medebroeders als eerste voorzitter der Loge werd aangewezen, is geweest : Dominicus Dieudonné

Hij was een Fransman, in 1732 te Verdun geboren, die zich in 1754 aan de Leidse Hogeschool liet inschrijven als theologisch student en het volgend jaar als student in de wiskunde.

Tijdens zijn verblijf in Leiden heeft hij een aantal burgers uit Leiden en zeker ook een aantal studenten weten te interesseren voor de vrijmetselarij. Toen hij meende voldoende enthousiasme te hebben gevonden, besloot hij een constitutiebrief bij het hoofdbestuur der Orde aan te vragen om
tot stichting van een regelmatige loge te kunnen overgaan.

Normaliter wordt een vrijmetselaar volgens een bepaald ritueel ingewijd eerst tot leerling, later tot gezel en ten tot meester, welke rangorde beantwoordt aan die der oude gilden.

Deze middeleeuwse organisatievorm moet zijn stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling der moderne vrijmetselarij …….

Om het document te lezen kunt u hier de PDF document downloaden